Vraag & Antwoord

WAO en AOW

Mijn echtgenote is voor 2004 volledig arbeidsongeschikt geworden en krijgt daarom een WAO-uitkering. De ingangsdatum van haar AOW is verschoven door het aanpassen van de wetgeving. Wordt de uitkeringsduur van de WAO nu ook opgeschoven tot het moment dat de AOW begint uit te keren?