Vraag & Antwoord

WAO en AOW

Mijn echtgenote is voor 2004 volledig arbeidsongeschikt geworden en krijgt daarom een WAO-uitkering. De ingangsdatum van haar AOW is verschoven door het aanpassen van de wetgeving. Zij zal nu pas AOW gaan ontvangen als zij 66 jaar en 8 maanden is. Wordt de uitkeringsduur van de WAO nu ook opgeschoven tot het moment dat de AOW begint uit te keren?