26 november 2018

Ga shoppen met uw lijfrentekapitaal

Meestal krijgt u een paar maanden voor het aflopen van uw lijfrentepolis, of voor het bereiken van uw 65ste jaar of AOW-leeftijd, een brief van uw bank of verzekeraar. Daarin staat het aanbod om het kapitaal om te zetten in uitkeringen. Ga hier nooit zonder meer op in. Beter is het om zelf of met behulp van een tussenpersonen zoals www.moneywise.nl en www.123lijfrente.nl te zoeken naar het beste aanbod. Een tussenpersoon kost wel geld, maar vaak zijn de kosten lager dan rechtstreeks zaken doen met een bank of verzekeraar. En u heeft ook nog eens meer keuze!

Lees ook ons artikel 'Help! Mijn lijfrente valt vrij...'