Nieuws & Tips

02 november 2022

Shop met lijfrentekapitaal

Meestal krijgt u een paar maanden voor het aflopen van uw lijfrentepolis, of voor het bereiken van uw 65ste jaar of AOW-leeftijd, een brief van uw bank of verzekeraar.
31 augustus 2022

NIEUW: Onsnieuwepensioen.nl

Het pensioenstelsel gaat per 2023 veranderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders een speciale site daarover gemaakt.