Nieuws & Tips

31 augustus 2022

NIEUW: Onsnieuwepensioen.nl

Het pensioenstelsel gaat per 2023 veranderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders een speciale site daarover gemaakt.
15 juli 2022

Verruiming lijfrenteaftrek

Met de ‘Wet toekomst pensioenen’ wordt de mogelijkheid om via een (bancaire) lijfrente een potje voor de oude dag op te bouwen vergroot.