08 november 2021

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog

De AOW-leeftijd wordt jaarlijks aangepast aan de levensverwachting. Die aanpassing moet vijf jaar van tevoren worden vastgesteld. Voor 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar, en daarmee gelijk aan de AOW-leeftijd in de jaren 2024 tot en met 2026. Vaststelling van de AOW-leeftijd gebeurt op basis van cijfers van het CBS. De levensverwachting is niet gestegen zo blijkt uit de cijfers: in 2027 zal een 65-jarige naar verwachting gemiddeld nog 20,93 jaar leven. Sinds het begin van de corona-epidemie in maart 2020, lag de sterfte in Nederland hoger dan gemiddeld. Maar dat heeft, zo verwacht het CBS, slechts tijdelijk invloed. Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau.

Zie ook www.rijksoverheid.nl