09 november 2022

AOW-leeftijd omhoog in 2028

De overheid is wettelijk verplicht aanpassingen van de AOW-leeftijd 5 jaar van tevoren vast te stellen. Die vaststelling gebeurt op basis van cijfers van het CBS over onze levensverwachting. Het CBS gaat ervan uit dat de daling van de levensverwachting door corona (in 2020, 2021 en 2022 overleden meer mensen dan verwacht) slechts tijdelijk is en op lange termijn geen invloed heeft. Het CBS verwacht daarom dat in 2028 de levensverwachting van 65-jarigen is gestegen naar 21,05 jaar (voor corona was dat 20,1 jaar). De AOW-leeftijd gaat daardoor in 2028 met 3 maanden omhoog. Een overzicht van de AOW-leeftijd:
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar
2028 67 jaar en 3 maanden

Zie voor een handige tabel met geboortedata www.belastingdienst.nl. De AOW-leeftijd vanaf 2028 is van belang als u op of na 1 januari 1961 geboren bent. Zie ook www.rijksoverheid.nl.