30 november 2018

DNB: pensioenhervorming belangrijk

De Nederlandsche Bank (DNB) betreurt het dat het de sociale partners en het kabinet vorige week niet is gelukt om een pensioenakkoord te sluiten (zie ons nieuwsbericht). De toezichthouder hoopt dat er snel alsnog afspraken gemaakt worden en wil de komende tijd de fondsen waar kortingen dreigen, extra in de gaten houden. Hervorming blijft nodig om aansluiting te krijgen bij de veranderende arbeidsmarkt, aldus DNB. Een nieuw stelsel moet bovendien de spanning tussen generaties verminderen en het vertrouwen in pensioenfondsen herstellen. Veel pensioenfondsen hebben lange tijd problemen gehad met hun dekkingsgraad. Inmiddels kunnen de meeste pensioenfondsen de pensioenen weer gedeeltelijk en soms geheel indexeren, maar dit geldt nog niet voor enkele grote fondsen. Er zijn ook pensioenfondsen die onder de minimumgrens voor het eigen vermogen blijven. Zonder tijdig herstel zullen deze pensioenen in 2020 of 2021 moeten korten omdat dan gedurende vijf opvolgende jaren niet aan het minimaal vereist eigen vermogen is voldaan, zo blijkt uit de ‘Toezicht Vooruitblik 2019’ van DNB.