23 juni 2022

Fondsen verhogen pensioen

Pensioenfonds PME heeft als eerste bekend gemaakt dat de pensioenen worden verhoogd. Meer fondsen zullen volgen. PME verhoogt alle pensioenen, ook die van mensen die nog niet met pensioen zijn, per 1 juli 2022 met 1,29%. Om de pensioenen op 1 juli 2022 onder de versoepelde regels te kunnen verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) hoger zijn dan 105% (was 110%). Eind mei bedroeg die bij PME ruim 107%. En ABP verhoogt de pensioenen met 2,39% per 1 juli. Bovendien vindt er bij ABP een nabetaling plaats van 1,2% over de eerste 6 maanden van 2021. Ook PFZW neemt nog deze week een besluit over indexatie. Of PMT gaat indexeren wordt 5 juli bekend.

UPDATE: PFZW verhoogt de pensioen met 2,7% per 1 oktober 2022. Ook PMT verhoogt de pensioenen per 1 oktober 2022. Bij PMT bedraagt de verhoging 1,29%.