19 januari 2021

Forse premieverhogingen bij pensioenfondsen

Nooit eerder stegen de kosten voor pensioen zo hard, zo blijkt uit onderzoek van het FD en PensioenPro. Stijgingen van de pensioenpremie met 10% zijn geen uitzondering. Bovendien krijgen werknemers vaak minder pensioen voor hun hogere premie. Oorzaak zijn de lage rente en de lagere verwachte rendementen. Zonder deze maatregelen zou de dekkingsgraad van de pensioenfondsen nog verder dalen. Door de stijging werken Nederlanders nu 1,5 dag per week voor hun pensioen in plaats van 1 dag per week. Bij de uitwerking van het pensioenakkoord deden sociale partners en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vorige zomer nog een oproep aan pensioenfondsen om de prijs van pensioen dit jaar 'zo veel mogelijk' gelijk te houden. Dat is duidelijk niet gelukt. Maar op basis van de huidige wetgeving hadden fondsen geen keus.

Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen beginnen met de overstap en het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 overal is ingevoerd. Het systeem van rekenrente en dekkingsgraden wordt losgelaten. U leest er meer over in ons artikel 'Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit?'.