10 februari 2020

Geef verdeling pensioen bij scheiding door

Iedereen die getrouwd/geregistreerd partner is, heeft in principe bij scheiding een wettelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast bestaat recht op het volledige opgebouwde nabestaandenpensioen. Dit is regelend recht. In de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kan daarvan worden afgeweken en ook in het echtscheidingsconvenant kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt. Met een speciaal mededelingsformulier kunt u de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of einde van uw geregistreerd partnerschap doorgegeven aan de pensioenuitvoerder(s). Ook als er geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het pensioen is het belangrijk om het formulier op te sturen. U vindt het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' op www.rijksoverheid.nl