13 januari 2020

Geen korting maar wel forse stijging pensioenpremies

Meer dan de helft van de 48 bedrijfstakpensioenfondsen geeft geen gehoor aan de oproep van minister Koolmees van Sociale Zaken om de pensioenpremies dit jaar nog niet te laten stijgen. Zij verhogen de premie of verlagen de opbouw. Het besluit raakt circa 600.000 werknemers van voornamelijk kleinere fondsen. Van de grootste 10 fondsen verhogen alleen Bouw en BPL dit jaar de premie met respectievelijk 10% en 13%. Dat blijkt uit onderzoek van het FD en PensioenPro. De minister deed de oproep op de premies niet te verhogen tegelijk met het besluit om pensioenfondsen een jaar extra de tijd te geven om hun dekkingsgraad op orde te brengen (zie ons nieuwsbericht). Volgend jaar worden meer en grotere ingrepen verwacht. Zo hebben veel grote fondsen die nu de premie nog niet verhogen voor volgend jaar al wel een forse premieverhoging aangekondigd.