05 januari 2021

Grootste pensioenfondsen korten niet

In de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel zijn de regels voor het moment waarop pensioenfondsen verplicht moeten korten flink versoepeld (zie ons nieuwsbericht). Eind december moest de dekkingsgraad minimaal 90% bedragen. Ondanks de versoepeling was het echter nog wel spannend of pensioenfondsen hieraan konden voldoen. De twee grootste pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn redden het net met een dekkingsgraad eind december van respectievelijk 92% en 91%. Pensioenfonds Metaal Techniek doet het iets beter met een dekkingsgraad van 95,3%. De cijfers zijn een voorlopige schatting. Eind januari worden de definitieve cijfers bekend. In 2026 (bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel) moet de dekkingsgraad 95% bedragen.