28 juli 2022

Hoeveel pensioen heeft u?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat u heeft opgebouwd en wat u te zijner tijd kunt verwachten. Als het goed is, ontvangt u bovendien periodiek een zogenaamd ‘uniform pensioenoverzicht’ (UPO). Daarin staat precies hoeveel u heeft opgebouwd. Log ook eens in op de website van uw pensioenfonds of -verzekeraar. Daar vindt u uitgebreide informatie over keuzemogelijkheden. Denk aan het eerder (of juist later) laten ingaan van het pensioen, variatie in de hoogte van de (partner)uitkering, en de kans op toekomstige verhogingen (‘indexatie’) of korting van uw pensioen.

Hoe goed uw pensioen is, hangt natuurlijk ook af van door uzelf opgebouwd vermogen in de zogenaamde derde pijler, onder andere in de vorm van (bancaire) lijfrentes. Die informatie ontbreekt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Lees ook het artikel ‘Zo bouwt u extra pensioen op’.