17 december 2020

Kans op korten pensioenen flink afgenomen

In de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel zijn de regels voor het moment waarop pensioenfondsen verplicht moeten korten flink versoepeld. Voor 2021 geldt een zogenaamde vrijstellingsregeling. Pensioenfondsen moeten een dekkingsgraad van minimaal 90% hebben of maatregelen nemen om die dekkingsgraad te realiseren. Uitgaande van de dekkingsgraadcijfers van eind november voorkomt deze regeling in de meeste gevallen een directe (forse)korting. Daarnaast gelden ook voor de overgangsperiode tussen 2022 en 2026 soepeler regels. De ondergrens voor de dekkingsgraad blijft 90% en bij de definitieve overgang naar het nieuwe stelsel moet de dekkingsgraad 95% zijn. De gevreesde kortingen van bijna 15% na 2021 worden daarmee voorkomen. Na de overgangsperiode moet het nieuwe pensioenstelsel zijn ingevoerd en is de dekkingsgraad niet meer bepalend voor de vraag of pensioen moet worden gekort. Deze versoepelingen zijn mogelijk nu de volgende stap is gezet in de richting van een nieuw pensioenstelsel: het conceptwetsvoorstel is er en iedereen die dat wil krijgt tot 12 februari de gelegenheid om op en aanmerkingen (internetconsultatie) te plaatsen voordat het ingediend wordt bij de Tweede Kamer.

Een en ander is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer.