02 april 2020

Korting op pensioen door coronacrisis?

Door de coronacrisis zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen, die toch al laag waren, flink gedaald als gevolg van dalende beurskoersen en een dalende rekenrente. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste helft van maart teruggelopen van 95% naar 85%, zo blijkt uit cijfers van advies- en onderzoeksbureau AON. Kortingen voor eind 2020 worden daarmee, uitgaande van de huidige regels, een realistisch scenario. Zeker gezien de actuele dekkingsgraad, die onder de 100% en zelfs onder de eind 2019 tijdelijk opgerekte grens van 90% ligt. Toch is het nog te vroeg om ervan uit te gaan dat pensioenen zullen worden gekort. In de eerste plaats is daarvoor de dekkingsgraad aan het eind van het jaar pas bepalend. Bovendien onderzoekt DNB de mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen en -verzekeraars te beperken. Tenslotte zullen de verdere stappen die kunnen worden gezet richting een nieuw pensioenstelsel, medebepalend zijn voor de vraag of er gekort moet worden.