24 januari 2019

Korting pensioen dreigt voor 2 miljoen mensen

Waarschijnlijk worden een kleine 2 miljoen werkenden en gepensioneerden volgend jaar gekort op hun pensioen. PME en PMT staan staan er door tegenvallende beurzen en een dalende rente zo slecht voor dat korten onvermijdelijk lijkt. Bij PME is de beleidsdekkingsgraad 101,3% (zie ook www.metalektropensioen.nl). Bij PMT is de beleidsdekkingsgraad 102,3% (zie ook www.bpmt.nl). Hiermee zijn PME en PMT ver verwijderd van de dekkingsgraad van 104,3% die de fondsen minimaal nodig hebben om in 2020 de pensioenen niet te hoeven verlagen. Ook ABP kan niet uitsluiten dat er gekort moet worden. ABP heeft een beleidsdekkingsgraad van 103,8% (zie www.abp.nl). De actuele dekkingsgraad van genoemde fondsen ligt onder de 100%: 99,4% bij PMT, 97,6% bij PME en 97,0% bij ABP.

De nieuwe cijfers laten zien dat het hoog tijd is voor een pensioenakkoord. De hoogte van de premie en het werkelijk behaalde rendement zijn uiteindelijk bepalend voor wat een pensioenfonds uit kan keren aan wie nu en straks van zijn pensioen wil genieten. De huidige regels sluiten daar niet goed op aan.