17 november 2020

Maatregel tegen extra AOW-premie bij afkoop pensioen

Vanaf 2022 mag bij pensionering 10% van het pensioen- en lijfrentekapitaal ineens opgenomen worden. Dat kan fiscaal onvoordelig uitpakken. De uitkering zal dan namelijk veelal genoten worden in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. In dat jaar geldt een speciaal tarief waarvan de hoogte afhankelijk is van de maand waarin iemand geboren is. Hoe eerder in het jaar iemand geboren is, hoe meer AOW-premie er nog betaald moet worden. Dat probleem wordt nu opgelost door de keuze te bieden om het bedrag ineens tot uitkering te laten komen

  • op de pensioeningangsdatum

óf

  • in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

In het jaar volgend op het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is geen AOW-premie meer verschuldigd. De keuze moet worden gemaakt voorafgaand aan de pensioeningangsdatum. Een en ander blijkt uit de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel.