08 mei 2023

Meld uw partner aan voor pensioen

Woont u samen? Zorg dan dat het pensioenfonds daarvan op de hoogte is. Zou u komen te overlijden, dan keert het pensioenfonds alléén partnerpensioen uit als uw partner als zodanig bij het pensioenfonds is aangemeld. De voorwaarden om recht te hebben op partnerpensioen verschillen per pensioenuitvoerder. In de regel moet u jonger zijn dan de AOW-leeftijd en is voor ongehuwde of niet-geregistreerde samenwoners een notariële samenlevingsovereenkomst verplicht.

Vraag bij de pensioenverzekeraar naar de voorwaarden voor het recht op nabestaandenpensioen en meld uw partner tijdig aan!