31 augustus 2022

NIEUW: Onsnieuwepensioen.nl

Het pensioenstelsel gaat per 2023 veranderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders een speciale site daarover gemaakt: Onsnieuwepensioen.nl. Op de site wordt uitgelegd waarom er nieuwe regels komen, wat er verandert en wat dat voor u betekent.

Lees ook ons artikel 'Op naar een nieuw pensioen'.