16 september 2022

Nieuw pensioenstelsel: maximaal 5% lager pensioen

Het pensioenstelsel gaat veranderen. De komende jaren gaan de pensioenfondsen het collectieve pensioenpot opknippen in persoonlijke pensioenpotjes. De bedoeling is dat de wet in 2023 ingaat. Als de wet wordt aangenomen hebben de pensioenfondsen tot 2027 de tijd om het pensioenvermogen te verdelen over de persoonlijke potjes. Het gaat om circa € 1.500 miljard dat moet worden verdeeld over 10 miljoen rekeningen van jong en oud: gepensioneerden, werkenden en 'slapers' (niet ingegane pensioenen waarop geen premie meer wordt betaald, bijvoorbeeld omdat iemand elders is gaan werken). Die verdeling is niet eenvoudig: wat is van wie en hoe compenseer je oudere werknemers voor de afschaffing van de doorsneepremie (zie ook ons artikel 'Op naar een nieuw pensioen'). De verdeling zal voor de een gunstig uitpakken en voor de ander ongunstig. Minister Schouten heeft in het debat over het nieuwe pensioenstelsel nu toegezegd dat het nieuwe pensioen niet meer dan 5% lager mag zijn dan het oude.