23 december 2022

Nieuwe pensioenwet aangenomen door Tweede Kamer

Na jarenlange debatten is de nieuwe pensioenwet door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe regels moeten medio 2023 ingaan. Voordat het zover is moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan. De verwachting is dat dat gebeurt. In plaats van een gezamenlijke pensioenpot hebben deelnemers onder de nieuwe wet een 'eigen' pensioenpot die maandelijks wordt gevuld met geld. Pas op de pensioendatum staat vast hoeveel geld er voor het pensioen beschikbaar is. De hoogte van uw pensioen wordt dus minder zeker, maar de kans op indexatie, waardoor het pensioen meestijgt met de inflatie, neemt toe. Afgesproken is ook dat werkenden die nu nog geen pensioen opbouwen, dat straks wel gaan doen. Jongeren gaan al vanaf 18 jaar in plaats van 21 pensioen opbouwen. En de regels voor zzp'ers en uitzendkrachten worden verbeterd. Lastig punt is nog de verdeling van de gezamenlijke pot van € 1.500 miljard over de verschillende pensioenpotjes en de compensatie van met name veertigers en vijftigers voor wie de nieuwe regels ongunstig kunnen uitpakken. Zij hebben namelijk meebetaald aan het pensioen van ouderen: onder het oude stelsel betalen jongeren eigenlijk te veel en ouderen te weinig premie. Maar zij profiteren niet meer van de bijdrage van jongere werknemers aan de gezamenlijke pot nu overgestapt wordt naar een persoonlijke pensioenpot. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Wordt vervolgd dus.

Lees er meer over in ons artikel 'Op naar een nieuw pensioen'.