11 mei 2021

Nieuwe pensioenwet een jaar uitgesteld

Er zijn veel reacties gekomen op het conceptwetsvoorstel voor een nieuwe pensioenwet (zie ook ons nieuwsbericht 'Pensioenfondsen kritisch over wetsvoorstel pensioenen'). De kritiek en suggesties maken het nodig om de ingangsdatum op te schuiven van 2022 naar 2023. Begin 2022 zal het aangepaste voorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. Werkgevers, werknemers en pensioenfondsen krijgen na de inwerktreding vier jaar de tijd om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Die tijd wordt niet ingekort. De uiterste overstapdatum wordt daarom opgeschoven van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Wel wordt nog geprobeerd om dit proces wat te versnellen. Een en ander blijkt uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer en het nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl.

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnen harde pensioentoezeggingen en wordt het pensioenpotje persoonlijker. Het systeem van de rekenrente en dekkingsgraden wordt daarbij losgelaten. Zie ook ons artikel 'Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit?'.