17 september 2021

Ombudsman pleit voor terugdraaien uitruil partnerpensioen

Onlangs is een interessante situatie voorgelegd aan de Ombudsman Pensioenen over het partnerpensioen. Wat was het geval? Een man en zijn vrouw realiseren zich tijdens een gesprek met hun hypotheekadviseur dat er geen partnerpensioen is als de man zou overlijden. Dat komt omdat de man bij pensionering zijn partnerpensioen heeft uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Dit was voor beide een zeer onaangename verrassing. De man heeft vervolgens een klacht ingediend tegen zijn pensioenfonds bpfBouw. De communicatie over die uitruil en vooral de gevolgen daarvan waren voor hem zo onduidelijk dat hij totaal niet begrepen had dat zijn vrouw volledig zonder partnerpensioen zou kunnen komen te zitten bij zijn overlijden. BpfBouw weigert echter om de uitruil terug te draaien. Formeel gezien hoeft BpfBouw dat ook niet te doen, maar de Ombudsman Pensioenen dringt er in het uitgebrachte advies toch op aan daaraan mee te werken. De weigering is volgens de ombudsman niet redelijk, het pensioenfonds heeft zorgplicht en moet dus duidelijk communiceren. Bovendien heeft in het verleden een ander pensioenfonds in een vergelijkbare situatie de uitruil wel teruggedraaid. Tegelijkertijd roept de ombudsman de hele pensioensector op met meer compassie te kijken naar spijtoptanten.

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg daarom dat het partnerpensioen goed geregeld is, zie ook ons artikel 'Checklist Pensioen'. Heeft u spijt van al gemaakte keuzes bij pensionering? Misschien kunt u er met bovenstaande in de hand nog iets aan doen.