24 mei 2023

Overgang naar nieuw pensioenstelsel uitgesteld

Pensioenfondsen hoeven waarschijnlijk pas uiterlijk 1 januari 2028 zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, in plaats van 2027. Minister Schouten heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer aangegeven dat ze bereid is de deadline een jaar op te schuiven. Sommige fracties willen nog meer uitstel: naar 2029. De minister wil daar nu nog niet aan, maar ze houdt wel in de gaten of verder uitstel nodig is. De Tweede kamer ging eind 2022 akkoord (zie ons nieuwsbericht). De officiële ingangsdatum zal overigens eerder liggen. De periode tussen de officiële ingangsdatum en 1 januari 2028 is de periode waarin de pensioenfondsen stappen kunnen zetten om de overgang mogelijk te maken. Daar zitten nog flink wat haken en ogen aan.

Lees er meer over in eerder genoemd nieuwsbericht en in ons artikel 'Op naar een nieuw pensioen'.