17 mei 2021

Pas op voor wijzigen AOW na opname in verpleeghuis

Bij vertrek naar een verpleeghuis kan de partner die AOW ontvangt ervoor kiezen om in het vervolg AOW voor alleenstaanden te krijgen. Als u beiden AOW ontvangt kunnen òf beiden de AOW voor alleenstaanden ontvangen òf beiden de AOW voor partners. Uiteraard levert de AOW voor alleenstaanden een hogere uitkering op, maar die keus kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de eigen bijdrage Wlz. Voor de eerste 4 maanden geldt altijd de lage Wlz-bijdrage, maar wie de AOW voor alleenstaanden ontvangt, betaalt daarna de hoge bijdrage Wlz. Per saldo kunt u met AOW voor alleenstaanden daardoor honderden euro's slechter af zijn. Zie ook het schrijnende voorbeeld waar TV-programma Kassa onlangs aandacht aan besteedde.

Bereken altijd eerst op www.hetcak.nl wat de invloed van uw keuze is op de Wlz-bijdrage. En lees ook de informatie op www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/de-wlz-in-2021/brief-aow-pensioen-wlz

Update: de SVB heeft haar beleid aangepast: een gemaakte keuze mag eenmaal worden teruggedraaid. Zie www.svb.nl