05 juli 2019

Pensioen in de BV?

Heeft u nog pensioen in uw BV? In 2019 heeft u voor het laatst nog de mogelijkheid om over te stappen naar oudedagssparen of te kiezen voor afkoop (zie ook www.belastingdienst.nl). Overleg met uw belastingadviseur wat het beste bij u past. Is de dga in 2016, 2017, 2018 of 2019 overleden en is er ingegaan partnerpensioen? Let dan ook op! In de wet was de fiscale behandeling van deze situatie niet goed geregeld. De Belastingdienst heeft nu laten weten op verzoek soepeler beleid te hanteren bij afkoop van ingegaan partnerpensioen in 2016, 2017, 2018 en 2019. 

Neem contact op met uw eigen belastingadviseur als dit bij u speelt!