05 november 2019

Pensioen3daagse 2019

De jaarlijkse Pensioen3daagse, een initiatief van Wijzer in Geldzaken, valt dit jaar op 5, 6 en 7 november. Elk jaar staat een ander pensioenthema in de spotlights. Dit jaar is dat het nabestaandenpensioen. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken denken vier op de tien Nederlanders dat de uitkering voor de partner gelijk is aan 70% van het laatstverdiende salaris, mocht men zelf vóór de pensioendatum komen te overlijden. De helft van de ondervraagden weet bovendien niet wat ze kunnen doen om het wegvallen van een inkomen door overlijden op te vangen. Voldoende reden dus om hier eens aandacht aan te besteden.

Wie jaarlijks de drie dagen gebruikt om de kennis rondom dit onderwerp bij te spijkeren, zal uiteindelijk goed op de hoogte zijn van de belangrijkste zaken rondom het eigen pensioen. Meer informatie, zoals een overzicht van alle activiteiten, op www.wijzeringeldzaken.nl. En voor wie zich verder wil verdiepen in zijn nabestaandenpensioen is er de tool ‘Dit kun jij doen voor jouw pensioen’. De tool geeft pensioentips en actiepunten afgestemd op uw situatie.  Zo is er naast nabestaandenpensioen ook aandacht voor de AOW-leeftijd en voor de oudedagsvoorziening voor zzp’ers.