14 december 2022

'Pensioenhervorming in 2027 volgens veel fondsen onhaalbaar'

Een derde van de pensioenfondsen denkt dat de streefdatum voor de Nederlandse pensioenhervorming niet gehaald gaat worden, meldt BDO Accountants & Adviseurs na onderzoek onder 31 pensioenfondsen. Dat komt onder meer doordat de nieuwe Pensioenwet nog steeds niet definitief is, waardoor pensioenfondsen keuzes vooruitschuiven. Uiterlijk in 2027 zouden pensioenfondsen moeten overstappen naar een nieuw stelsel dat toekomstbestendiger moet zijn (zie ook ons artikel 'Op naar een nieuw pensioen'). Door de stelselverandering moet € 1.500 miljard aan pensioengelden op tijd verdeeld worden over de individuele pensioenaanspraken. Het is de vraag of dat gaat lukken. Behalve de niet definitieve wet, worstelen pensioenfondsen ook met de uitlegbaarheid van de nieuwe regels en de onzekerheid over hun buffers (onzekerheid of de dekkingsgraad boven de 100% blijft, kiezen tussen wel en niet indexeren). Bovendien verwacht de helft van de fondsen dat de uitvoeringskosten hoger zullen worden en dat kan met name bij kleine fondsen problemen opleveren.