21 april 2022

Pensioenverhoging stapje dichterbij

Het vermogen van de grote pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal afgenomen. Door de aanhoudende coronapandemie en de Russische inval in de Oekraïne deden de financiële markten het slecht. Desondanks stegen de dekkingsgraden. Dat komt doordat de verplichtingen van de pensioenfondsen nog harder daalden door de gestegen rente. De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zijn in het afgelopen kwartaal gestegen naar respectievelijk 117,4% voor ABP, 129,2% voor Bpf Bouw, 110,02% voor PFZW, 110,8% voor PME en 108,2% voor PMT. De stijging wordt veroorzaakt door de stijgende rente. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden is bij ABP, PME en bpfBouw nu hoger dan 105%. Pensioenfondsen die de intentie hebben om de huidige pensioenen ook om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel, mogen per 2022 bij deze dekkingsgraad hun pensioenen indexeren als de verwachte versoepeling van de regels per 1 juli doorgaat. Die intentie is er bij deze grote pensioenfondsen.