02 juni 2022

Pensioenverhoging weer een stapje dichterbij

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn in mei opnieuw gestegen. Het vermogen van de grote pensioenfondsen is het afgelopen maand opnieuw afgenomen, maar de rentestijging compenseerde de daling van het vermogen. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. De zogeheten beleidsdekkingsgraad, de graadmeter waarnaar wordt gekeken bij besluiten over pensioenverhogingen, steeg afgelopen maand naar gemiddeld 114%. Pensioenfondsen die de intentie hebben om de huidige pensioenen ook om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel, mogen per 2022 bij een dekkingsgraad van 105 hun pensioenen indexeren als de verwachte versoepeling van de regels per 1 juli doorgaat. Toch vindt Aon dat fondsen daarmee voorzichtig moeten zijn. Het geld voor de pensioenverhoging zouden ze bijvoorbeeld ook achter de hand kunnen houden voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (zie ons nieuwsbericht). Dat kan in sommige gevallen verstandig zijn, aldus Aon.

In het juninummer dat rond 16 juni uitkomt besteden we uitgebreid aandacht aan het nieuwe pensioenstelsel.