16 november 2020

Schenk fiscaal voordelig lijfrentetermijn(en)

Koopsompolissen (éénmalige premie) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen (meerdere premies) die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990 — de zogenaamde ‘oud-regimepolissen’ — zijn fiscaal interessant. Om te beginnen heeft u destijds de premie voor de koopsom- of lijfrentepolis van uw belastbaar inkomen afgetrokken. Zou u de vrijvallende lijfrentetermijnen op uw eigen rekening laten storten, dan verdient u in elk geval het verschil tussen het belastingtarief waartegen u toen de premie heeft afgetrokken en het belastingtarief waarin u nu zit. Maar er valt mogelijk méér te verdienen door de uitkeringen uit deze polissen — de lijfrentetermijnen — aan uw (klein)kinderen, de partner met wie u samenwoont of uw ouders te schenken als zij geen (of een laag) inkomen hebben.

Een beetje creatief puzzelen met lijfrentepolissen kan zomaar duizenden euro’s schelen. Gebruik ons ‘Stappenplan schenken lijfrente(termijnen)’ om het schenken slim en fiscaal waterdicht te regelen.