21 juli 2020

Toch korting op pensioenen?

De dekkingsgraden van de drie grootste pensioenfondsen zijn momenteel zo laag dat er gekort moet worden als er geen verbetering optreedt. In juni zei minister Koolmees nog dat de meeste kortingen van de baan waren, maar uit de laatste cijfers blijkt dat 7 miljoen Nederlanders alsnog rekening moeten houden met korting van hun pensioen. ABP, PFZW en PMT hebben een dekkingsgraad die lager is dan 90 procent (respectievelijk 85%, 86% en 89%). Als de dekkingsgraad daar eind december niet boven ligt, zijn deze fondsen verplicht om volgend jaar te korten. De fondsen geven zelf aan dat ze de kans daarop reëel achten. PME zit momenteel net iets boven de 90%, dus ook daar is het spannend. Alleen bpfBOUW staat er met een dekkingsgraad van 103% relatief gezien goed voor.