26 augustus 2022

Veel werkenden bouwen geen pensioen op

Een substantieel deel van de Nederlandse werkenden legt geen premie in bij een pensioenfonds en bouwt daardoor niet een pensioenuitkering op. Een groot deel van deze groep compenseert dit ook niet met andere vormen van pensioensparen. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. In 2020 bouwden 1,7 miljoen Nederlanders met inkomsten uit arbeid geen pensioen (tweede pijler genoemd, de AOW is de eerste pijler) op. De helft daarvan was zelfstandige en de andere helft werknemer. Procentueel gezien gaat dit om ongeveer 13% van de werknemers en 94% van de zelfstandigen. In de praktijk blijkt dat maar 8% van de werknemers in 2020 via een andere vorm van pensioensparen (onder andere de bancaire lijfrente) het gebrek aan pensioenopbouw (enigszins) heeft gecompenseerd. Ook het vermogen compenseert het gebrek aan pensioenopbouw nauwelijks, zo blijkt uit het onderzoek. Pensioenopbouw via andere vormen van pensioensparen en het vermogen wordt de derde pijler genoemd. Overigens bleek uit een onderzoek van Deloitte dat wanneer het vermogen wordt meegeteld, zzp'ers er voor wat betreft de oudedagsvoorziening gemiddeld beter voor staan dan werknemers.

Wie geen of te weinig oudedagsvoorziening opbouwt, kan na pensionering te maken krijgen met een forse inkomensterugval en in de financiële problemen raken. Check uw pensioenopbouw tijdig en neem indien nodig maatregelen! Zie ook ons nieuwsbericht 'Hoeveel pensioen krijgt u?'.