15 juli 2022

Verruiming lijfrenteaftrek

Met de ‘Wet toekomst pensioenen’ wordt de mogelijkheid om via een (bancaire) lijfrente een potje voor de oude dag op te bouwen vergroot. Ondernemers kunnen daarvan profiteren. Niet gebruikte aftrek mag bijvoorbeeld straks nog tien jaar lang worden ingehaald (nu zeven jaar) en de maximale inleg wordt groter. De ingangsdatum staat nog niet definitief vast, maar het streven is om deze in te laten gaan per 2023. De verschillen in mogelijkheden voor ondernemers en werknemers voor het opbouwen van een goede oudedagsvoorziening wordt met deze aanpassing een stuk kleiner.

Ook werknemers met een slechte of geen pensioenregeling hebben baat bij de extra ruimte! Zie ook het artikel ‘Op naar een nieuw pensioen’.