14 juni 2022

Versoepeling indexatieregels pensioenen gaat door

Per 1 juli 2022 worden de regels voor het indexeren van pensioen gewijzigd. Pensioenfondsen kunnen daardoor sneller en meer indexeren dan onder de huidige regels. Indexeren is onder de nieuwe regels mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%. Zij moeten dan wel de intentie hebben om de huidige pensioenen ook om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel (die intentie is er in ieder geval bij de grote pensioenfondsen). Uiteindelijk bepaalt het pensioenfonds of en wanneer indexatie plaatsvindt. De nieuwe regels kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden toegepast en gelden ook voor 2023. De grote pensioenfondsen hebben al aangegeven dat ze zodra dat mogelijk is van de nieuwe indexatie. Overigens voldeden eind april niet alle fondsen aan de beleidsdekkingsgraad van 105% (zie ons nieuwsbericht). Terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 zit er daarom in ieder geval niet overal in. Wel lijkt pensioenverhoging steeds een stapje dichterbij te komen (zie ons nieuwsbericht).

Zie ook het nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl