Nieuws & Tips

30 augustus 2021

Ga shoppen met uw lijfrentekapitaal

Meestal krijgt u een paar maanden voor het aflopen van uw lijfrentepolis, of voor het bereiken van uw 65ste jaar of AOW-leeftijd, een brief van uw bank of verzekeraar. Daarin staat het aanbod om het kapitaal om te zetten in uitkeringen. Ga hier nooit zonder meer op in.
29 juli 2021

Speel met de pensioenleeftijd

Sinds 2018 wordt er voor de opbouw van pensioen vanuit gegaan dat het pensioen pas op 68-jarige leeftijd ingaat. Dat betekent niet dat iedereen voortaan pas op z’n 68ste met pensioen mag gaan.