Nieuws & Tips

30 augustus 2021

Ga shoppen met uw lijfrentekapitaal

Meestal krijgt u een paar maanden voor het aflopen van uw lijfrentepolis, of voor het bereiken van uw 65ste jaar of AOW-leeftijd, een brief van uw bank of verzekeraar. Daarin staat het aanbod om het kapitaal om te zetten in uitkeringen. Ga hier nooit zonder meer op in.

Artikelen

Downloads