Privacy statement

Privacy verklaring FiscAlert

versie: februari 2022, van toepassing op:
FiscAlert Magazine website, onderdeel van Alert Uitgeverij BV
Rijnsburgerweg 130, 2333 AH  Leiden

Hierna genoemd ‘Alert’

E-mail contactadressen

redactie@fiscalert.nl (voor privacy vragen, AVG verzoeken)

Belangrijkste punten

Telkens wanneer u een website, mobiele app of andere digitale dienst van of geëxploiteerd door Alert (hierna aangeduid als een Digitale Dienst) gebruikt of bezoekt of fysiek een formulier invult teneinde het aanmelden voor een lidmaatschap, deelnemen aan prijsvragen of het verstrekken van gegevens in het kader van een evenement (“Inschrijfformulier”), kunnen wij en derden bepaalde gegevens over u verzamelen. Ook wanneer u aan de Adviesservice vragen stelt, een formulier invult voor betaald advies of gebruik maakt van een van onze calculatoren kunnen wij gegevens over u verzamelen. Op deze website pagina geven wij een overzicht van ons privacy beleid ten aanzien van deze Digitale Diensten en Inschrijfformulieren. U wordt verzocht de gehele Privacyverklaring hieronder door te lezen om een volledig overzicht te krijgen van dit beleid.

 

Welke gegevens wij verzamelen

 • Gegevens die u verstrekt als u de Digitale Diensten gebruikt of daaraan verbonden content, producten of diensten afneemt, of wanneer u via de Digitale Diensten of Inschrijfformulieren aangeeft dat u nieuwsbrieven wilt ontvangen, abonnementen afsluit, een account aanmaakt of zich aanmeldt voor een lidmaatschap. Hiertoe behoren contactgegevens, betalingsgegevens en demografische gegevens.
 • Gegevens die u verstrekt als u deelneemt aan klantonderzoeken, sweepstakes, competities, promotionele activiteiten, evenementen en dergelijke.
 • Gegevens die u ons verstrekt over anderen, zoals contactgegevens van vrienden wanneer u een abonnement cadeau doet.
 • Gegevens worden verzameld met geplaatste cookies en vergelijkbare technologieën. Wij plaatsen enkel functionele cookies die essentieel zijn voor de werking van de website en gebruiken cookies voor het bijhouden van geanonimiseerde statistieken in Google Analytics.
 • Exacte locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur wanneer locatiediensten zijn ingesteld.
 • Gegevens afkomstig uit andere bronnen, zoals zakelijke partners, dataleveranciers en sociale-mediaplatformen.
 • Gegevens die u zelf invult in uw mails aan de Adviesservice, formulieren voor betaald advies en onze calculatoren.
   

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken en op basis van welke grondslag

 • Om uw verzoeken Inschrijfformulieren te kunnen verwerken en onze Digitale Diensten te kunnen aanbieden, inclusief op u afgestemde content of aanbevelingen. N.B.: Betalingsgegevens (zoals creditcardnummer en vervaldatum) worden slechts beperkt gebruikt, namelijk uitsluitend om uw transactie te verwerken (inclusief, waar van toepassing, periodieke betalingen), om de door u bestelde producten of diensten te leveren en ter bescherming van onze rechten en die van anderen.
 • Om meer te weten te komen over hoe van de Digitale Diensten gebruik wordt gemaakt en te analyseren hoe u en anderen met de Digitale Diensten omgaan en daarop reageren.
 • Om met u te communiceren, waaronder het toesturen van marketing- en promotiemateriaal.
 • Voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder het toesturen van gerichte advertenties (“interest-based ads”), om apparaten aan elkaar te koppelen en de uitwerking van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren.
 • Om onze rechten en die van anderen te beschermen.
 • Om u persoonlijk advies of informatie te kunnen geven.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen op de volgende rechtsgronden: om onze overeenkomst met u uit te voeren, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming of waartoe u aanwijzingen hebt gegeven.
   

Hoe wij uw gegevens delen

 • Binnen de Alert-groep.
 • Met dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren of transacties voor ons verwerken.
 • Met partners en andere ondernemingen die ons helpen meer te weten te komen over hoe u en anderen omgaan met onze content.
 • Met sociale-mediaplatformen en vergelijkbare diensten, met inbegrip van wanneer u gebruikmaakt van onze Digitale Diensten waarin door sociale-mediaplatformen verstrekte tools en diensten zijn geïntegreerd.
 • Met zakelijke partners, bijvoorbeeld als wij een samenwerking aangaan met een derde voor het aanbieden van producten of diensten onder een gezamenlijk merk.
 • Met andere partijen voor zover wettelijk voorgeschreven of ter bescherming van onze rechten, en in het kader van zakelijke transacties.
 • Met uw toestemming of wanneer u op een andere wijze hiervoor aanwijzingen geeft.
 • Gegevens die u zelf invult in uw mails aan de Adviesservice, formulieren voor betaald advies en onze calculatoren worden uitsluitend gebruikt voor advies aan u en voor de door u met de calculatoren gemaakte berekeningen.
   

De opties die u hebt, ook ten aanzien van het niet ontvangen van marketing en gerichte advertenties

 • U hebt verschillende mogelijkheden om het gebruik van uw gegevens ten behoeve van op uw interesses gebaseerde advertenties op uw browser of mobiele apparaat te beperken.
 • U kunt aangeven dat u niet langer e-mails met marketing- of promotiemateriaal wenst te ontvangen door te klikken op de “Afmelden”-link in deze e-mails.
   

Aanvullende informatie

 • Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures ten behoeve van de bescherming van de gegevens tegen toegang, gebruik of bekendmaking door onbevoegden.
 • Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet langer nodig zijn voor legitieme bedrijfsvoering of juridische redenen.
 • Wij voeren gepaste maatregelen in om uw gegevens te beschermen wanneer deze worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in een land waarvan de wetgeving niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als die van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.
 • De Digitale Diensten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 16 jaar.
   

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via redactie@fiscalert.nl