Nieuws & Tips

11 augustus 2023

Schenk met uitsluiting

Overweeg je een schenking aan je kind te doen en wil je niet dat de koude kant bij een eventuele scheiding aanspraak op het geschonken bedrag kan maken?

Artikelen

09 mei 2023

Sociale fitheid naast financieel fit

In het vorige nummer van FiscAlert Magazine boden we een financiële fitheidstest aan. De uitkomsten lieten de ‘harde’ kant zien van uw financiële fitheid. Maar er is ook een ‘zachte’ kant: het vangnet van uw omgeving.

Downloads

Download

Codicil

Net als een testament is een codicil een schriftelijk vastgelegde laatste wil. Voor het opstellen ervan hoeft u echter niet naar de notaris.
Download

Schenkingsakte hoge vrijstelling

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag worden gebruikt zonder dat daarvoor de gang naar de notaris vereist is. Aan de schenking zijn wel voorwaarden verbonden. Download daarom onze akte.