01 december 2015

13 Tips & trucs bij schenken

FiscAlert december 2015 | jrg 21 nr 10 | p.12-15

schenken & erven

13 Tips & trucs bij schenken

Geld schenken bespaart op termijn erfbelasting. En zo zijn er nog wel meer goede redenen om uw vermogen weg te geven. Lees onze tips & trucs en maak — dit jaar nog — optimaal gebruik van de mogelijkheden!

Nu we steeds ouder worden en pas overlijden als onze erfgenamen zelf al vermogen hebben opgebouwd, loopt familiekapitaal de kans om dood kapitaal te worden. Als familiekapitaal telkens overerft zonder dat er iets wezenlijks mee gebeurt, profiteert alleen de fiscus ervan: elke twintig, dertig, veertig jaar verdwijnt een flinke hap uit het familievermogen naar de schatkist. Dat is niet alleen zonde van het geld, het is ook jammer voor de (klein)kinderen, neven en nichten die in bepaalde fasen van hun leven dat beetje extra geld waarschijnlijk wèl goed hadden kunnen gebruiken.
Door tijdens uw leven te schenken — ‘met warme hand’ — is dat niet alleen prettiger voor alle partijen, het is ook fiscaal een stuk voordeliger. U doet er namelijk niet alleen de ontvanger een plezier mee, maar u verlaagt uw box 3-vermogen (en, als het gaat om lijfrenten die u schenkt, ook uw box 1-inkomsten) en bespaart mogelijk op uw eigen bijdrage Wlz/WMO. Tegelijk kunt u er — op termijn — veel erfbelasting mee besparen.
Nog niet overtuigd? Wij hebben voor u de slimste tips & trucs op het gebied van schenken verzameld waarmee u het fiscale voordeel maximaliseert. De genoemde bedragen gelden voor het jaar 2015.