13 april 2022

7 vragen over afschaffing van de jubelton

FiscAlert april 2022 | jrg 28 nr 4 | p.23


schenken & erven

7 vragen over... afschaffing van de jubelton

De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gaat verdwijnen. Dit moet u erover weten.


1. Waarom verdwijnt de jubelton?
De vrijstelling was bedoeld om (1) de ‘onderwaterproblematiek’ op te lossen en (2) om kopers minder hypotheek te laten opnemen bij de aankoop van een huis. De onderwaterproblematiek ligt achter ons. En door de jubelton blijken mensen niet minder hypotheek op te nemen maar — door de bank genomen — juist duurdere huizen te kopen. Dat is voor het kabinet aanleiding om de jubelton te gaan afschaffen.


2. Wat gaat er nu gebeuren?
Technisch gezien kan de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (dit jaar € 106.671) pas per 2024 worden afgeschaft. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rij (Financiën) gekeken naar mogelijkheden om de vrijstelling eerder te beperken. Die heeft hij gevonden. Per 2023 gaat de vrijstelling omlaag naar het bedrag van de gewone hoge éénmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (dit jaar € 27.231). Daarmee is de jubelton feitelijk afgeschaft. Voor schenkingen aan anderen (de kleinkinderen, neefjes, nichtjes, vrienden, kennissen enzovoorts) geldt in 2023 dezelfde vrijstelling, dus ongeveer een kwart van de huidige jubelton. Vanaf 2024 kan deze groep geen schenkingen meer ontvangen met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling.


3. Is het slim om nu nog even snel een jubelton te schenken?