14 juni 2016

7 vragen over erven

FiscAlert juni 2016 | jrg 22 nr 6 | p.19

schenken & erven

7 vragen over erven

Dit moet u in ieder geval weten als u een erfenis krijgt.


1. Hoe kom je er achter of er een testament is?

U kunt dat schriftelijk navragen bij het Centraal Testamenten Register of CTR (kosteloos, zie ook www.centraaltestamentenregister.nl). Sommige zaken kunnen ook zonder notaris geregeld zijn, per codicil. Dat is een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk dat onder meer de verdeling van kleding, sieraden en de inboedel regelt. Ook uitvaartwensen kunnen per codicil worden vastgelegd. Geld kan niet worden gelegateerd door middel van een codicil. Alleen het meest recente exemplaar telt. Door het opmaken of wijzigen van een testament vervalt een op dat moment bestaand codicil.

2. En als er geen testament of codicil is?
Dan geldt de wettelijke verdeling. De langstlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen hebben elk recht op een gelijk deel. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld op de langstlevende, die de eventuele erfbelasting van de kinderen moet betalen. Speciale regels gelden voor het geval de langstlevende failliet gaat of hertrouwt, zodat kinderen hun erfdeel kunnen veiligstellen. De erfenis van wie geen echtgeno(o)t(e) of kinderen heeft, gaat naar de ouders, de broers en zussen (of hun erfgenamen). Zijn die er ook niet, dan gaat de erfenis naar de grootouders of de overgrootouders (of hun erfgenamen). Zijn die er niet, dan gaat de erfenis naar de Staat.

3. Is het inschakelen van een notaris verplicht?