07 januari 2021

7 vragen over schenken en (later) teruglenen

FiscAlert januari 2021 | jrg 27 nr 1 | p.16


schenken & erven

7 vragen over schenken en (later) teruglenen

Voor bedragen tot de jaarlijkse schenkingsvrijstelling is ‘schenken en teruglenen’ een prima alternatief voor de notariële schuldigerkenning. Maar dan moet u het wel goed doen.


1. Wat is dat ook alweer, ‘schenken en teruglenen’?

Voor situaties waarin de gewone jaarlijkse schenkingsvrijstelling niet wordt overschreden, hebben wij eind jaren 90 ‘schenken en teruglenen’ bedacht. Het is een alternatief voor de ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’ waarvoor een notaris nodig is. Zo is het mogelijk erfbelasting te besparen en de beschikking te houden over de liquide middelen, zonder dat dit kosten met zich meebrengt.


2. Is een notariële schuldigerkenning niet beter?

Een notariële schuldigerkenning heeft als voordeel dat u op papier schenkt. Er hoeft dus geen geld overgemaakt te worden. Er zijn ook een paar nadelen. Eentje is dat u naar de notaris moet en dat is niet gratis. Zeker bij kleine schenkingen is dat een bezwaar. Een notariële schuldigerkenning is dus vooral te overwegen bij grotere bedragen, bijvoorbeeld de ‘lage’ éénmalig verhoogde vrijstelling (zie p.29 van dit nummer). Een ander nadeel is dat u fiscaal verplicht bent tot aan uw dood jaarlijks 6 procent rente over het schuldigerkende bedrag te betalen. In de praktijk zien we te vaak dat dit niet gebeurt, waardoor er alsnog erfbelasting moet worden betaald.


3. Wat zegt de rechter over schenken en teruglenen?