10 maart 2020

Alles over de jubelton-plus

FiscAlert maart 2020 | jrg 26 nr 3 | p.27-29


schenken & erven

Alles over de jubelton-plus

Ruim een ton belastingvrij schenken voor de eigen woning van een ander? Het kan. Maar de regeling is hier en daar toch wel wat complex. Dit moet u erover weten.

De huizenprijzen zijn huizenhoog en de financieringsregels zijn behoorlijk streng. Dat maakt het — met name voor starters — lastig om een eigen woning te bemachtigen. Geen wonder dat het schenken van de ‘jubelton’ zo populair is. Maar hoe zit het nu precies?

De regeling
Deze speciale schenkingsvrijstelling — in 2020 maximaal 103.643 euro, vandaar die toevoeging ‘plus’ — geldt voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.
Het is ook mogelijk te schenken aan iemand die leeftijdsgrens al is gepasseerd, als deze persoon een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die nog wel aan de leeftijdscriteria voldoet. Dit geldt ook voor samenwoners die beiden gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking meerderjarig waren, samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven, een notarieel samenlevingscontract hebben waarin een wederzijdse zorgverplichting is opgenomen en geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn (kinderen en kleinkinderen) mits er geen derden zijn die aan dezelfde voorwaarden voldoen. Waren beiden gedurende vijf jaar of langer op hetzelfde adres ingeschreven, dan is een notarieel samenlevingscontract niet nodig.

Doel
In principe moet het hele bedrag gebruikt worden voor