13 mei 2020

Checklist overlijden

FiscAlert mei 2020 | jrg 26 nr 5 | p.26-29


schenken & erven

Checklist overlijden

Er moet veel worden geregeld als een naaste komt te overlijden. En dan zijn daar nog de emoties. Daarom hebben we een handig lijstje met te nemen stappen gemaakt. Om te bewaren, voor als...
 

VÓÓR DE UITVAART

o waarschuw uw (huis)arts om een officiële ‘verklaring van overlijden’ te krijgen

De arts kan dan meteen het donorregister (laten) raadplegen om na te gaan of de overledene zich heeft laten registreren.


o overleg met de directe familie

Overleg eerst met de familie. Een snelle inventarisatie van wat er verzekerd is, wat de wensen zijn en wat het budget is, is van belang voor het vervolg. Kies pas daarna voor een uitvaartondernemer.


o doe aangifte van het overlijden bij de Afdeling Bevolking in de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden

U heeft hiervoor de verklaring van overlijden nodig. Dit doet de uitvaartondernemer meestal.

TIP: Wilt u zelf aangifte van overlijden doen, dan kunt u op de site van de betreffende gemeente vinden hoe u dat moet doen.