13 juni 2017

Checklist Testament

FiscAlert juni 2017 | jrg 23 nr 6 | p.16-17

schenken & erven

Checklist Testament

Is uw testament nog actueel, en, misschien nog wel belangrijker, voordelig voor uw nabestaanden? Als u van plan was binnenkort uw testament te laten aanpassen, komt u met deze checklist goed beslagen ten ijs.


o wanneer was de laatste wijziging?

Het is verstandig ten minste eens in de 5 jaar na te gaan of een testament nog up-to-date is. Stamt de laatste wijziging van uw testament uit 2015 of eerder en heeft u bezittingen (een bankrekening of onroerend goed) buiten Nederland, dan moet u uw testament even nalopen. Sinds 17 augustus 2015 geldt namelijk de Europese Erfrechtverordening, die u de ruimte geeft om bij testament te kiezen voor toepassing van het erfrecht van het land waarvan u de nationaliteit heeft. Kiest u niet, dan geldt het erfrecht van het land waar u feitelijk woont. Meer informatie op www.notaris.nl/europese-erfrechtverordening

o wie zijn uw erfgenamen?

Vooral na een (echt)scheiding is het extra belangrijk om het testament weer eens ter hand te nemen. Wilt u de destijds in uw testament opgenomen erfgena(a)m(en) nog steeds daadwerkelijk laten erven?

o woont u ongehuwd samen?