14 oktober 2021

De executeur onder de loep

FiscAlert oktober 2021 | jrg 27 nr 8 | p.26-29


schenken & erven

De executeur onder de loep

Bij het maken van een testament kunt u de executeur(s) benoemen, bijvoorbeeld een of meer erfgenamen of een professionele executeur. Welke keuze u ook maakt, ga daarbij niet over één nacht ijs!

Tekst: Iris Brik


Heeft u al nagedacht over wie uw testament moet uitvoeren? Niet? Dan bent u niet de enige. U bent namelijk niet verplicht om de ‘executeur’ — de persoon die namens alle erfgenamen verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis, vroeger: de ‘executeur testamentair’ — aan te wijzen.
Als u geen testament hebt, of als uw testament er niets over zegt, zijn uw erfgenamen automatisch gezamenlijk executeur. Heeft u twee kinderen die uw enige erfgenamen zijn, gaan ze goed met elkaar om en is de erfenis overzichtelijk, dan is het benoemen van een specifieke executeur waarschijnlijk niet eens nodig. Maar zijn er meer erfgenamen, dan wordt het al snel onoverzichtelijk omdat voor iedere handeling namens de boedel de goedkeuring van alle erfgenamen nodig is.

Benoemen executeur
Wilt u de regie houden over wie de afhandeling van uw testament doet, dan kunt u de executeur(s) benoemen.