01 december 2020

De fiscus onterven? Het kan!

FiscAlert december 2020 | jrg 26 nr 10 | p.20-23


schenken & erven

De fiscus onterven? Het kan!

Wilt u voorkomen dat uw erfgenamen straks een flink stuk van de taart aan de fiscus moeten voeren? Lees dan verder.
 

Het tijdig — en goed — regelen van een nalatenschap draagt niet alleen bij aan het minimaliseren van eventuele spanningen tussen erfgenamen, het is ook een prima manier om erfbelasting te besparen. Toch schuiven veel mensen dit in de praktijk voor zich uit. Dat is onverstandig, al was het maar omdat de fiscus dan de lachende derde is. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat de fiscus zo min mogelijk krijgt?


TESTAMENT

Zolang u geen testament heeft laten opmaken, vererft vermogen volgens het wettelijk erfrecht. In principe erven de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen (groep 1). Zolang de langstlevende nog in leven is, krijgen de kinderen hun erfdeel alleen op papier. Ontbreekt een echtgeno(o)t(e) en zijn er ook geen kinderen, dan gaat de erfenis naar de ouders, de broers en zussen en hun eventuele afstammelingen (groep 2). Zijn die er ook niet, dan komt de erfenis terecht bij familieleden in de lijn van de grootouders (groep 3) of zelfs overgrootouders (groep 4). Is er in al deze groepen geen wettelijk erfgenaam te vinden? Dan gaat alles naar de staat.
In veel gevallen voldoet de wettelijke verdeling — de verdeling als er geen testament is — zeker wanneer het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft (zie het kader ‘Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting’). Voor mensen met vermogen is het in veel gevallen verstandiger om een slim en flexibel testament te laten opstellen, waarmee de te betalen erfbelasting binnen de perken blijft.

■ meer erfgenamen
Iedere erfgenaam heeft een eigen vrijstelling. Hoe meer erfgenamen, hoe meer er belastingvrij kan vererven. Bij testament kunt u bepalen wie uw erfgenamen zijn. U kunt er ook voor kiezen om legaten op te nemen. Een legaat betreft een bepaald goed en/of een in het testament specifiek genoemd geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld legateren aan een goed doel. Of aan uw neefjes en nichtjes.

■ laat de kleinkinderen erven