13 maart 2017

De jubelton in de praktijk!

FiscAlert maart 2017 | jrg 23 nr 3 | p.21-23

schenken & erven

De jubelton in de praktijk!

De terugkeer van de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning werd met gejuich begroet. Een goede uitvoering is echter essentieel. Waar moet u zoal op letten?

Zo mooi als ze in 2013 en 2014 was, is de regeling niet. Toch blijft het een interessante manier van financiële planning als je een hele ton belastingvrij kunt schenken aan kinderen, familie of derden, zelfs al zijn er nu leeftijdsgrenzen. Omdat we de theorie van de ‘jubelton’ nieuwe stijl al hebben besproken in het artikel ‘Zo schenkt u een ton… belastingvrij!’ (FiscAlert januari 2017, jrg 23 nr 1, p.15-17, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven*), nu aandacht voor de praktijk. Inclusief een handig stroomschema.

* Omdat de tip in dit artikel op p.15 niet correct was, kunt u het inmiddels aangepaste artikel beter online lezen (te vinden op www.fiscalert.nl).


Verruiming
Net als onder de vroegere, tijdelijke regeling geldt de vrijstelling voor iedereen. U kunt dus tot 100.000 euro schenken aan uw kind, maar ook aan uw buurman of achternichtje. Er is — anders dan onder de vorige ‘jubeltonregeling’ — een leeftijdsbeperking, maar de regeling is op punten ook verruimd.
Om te beginnen mag de ontvanger op de dag dat u het geld schenkt niet jonger zijn dan 18 en niet ouder dan 39. Dat is zeker een beperking ten opzichte van de oude regeling. Maar de ontvanger hoeft het geld niet meteen uit te geven. De besteding van het geld moet plaatsvinden in het jaar van schenking en in de twee kalenderjaren erna. U mag de schenking (tot in totaal maximaal 100.000 euro) zelfs spreiden over drie opeenvolgende jaren. Het hele bedrag moet in principe ook geheel besteed worden aan de eigen woning om recht te hebben op de vrijstelling van schenkbelasting, en er moet in de aangifte schenkbelasting een beroep op worden gedaan. Als u een schenking van een ton verdeeld over drie jaren overmaakt, moet de ontvanger over elk van die drie jaren aangifte doen voor de schenkbelasting.
Twee voorbeelden:


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in