11 maart 2015

De ‘nieuwe’ woningschenkvrijstelling

FiscAlert maart 2015 | jrg 21 nr 3 | p.20-22

schenken & erven

De ‘nieuwe’ woningschenkvrijstelling

De ‘100.000 euro-regeling’ bestaat niet meer. Toch is het, onder voorwaarden, nog wel mogelijk om onbelast grote bedragen te schenken voor de eigen woning van uw kind(eren).

De tijdelijke regeling die het mogelijk maakte belastingvrij 100.000 euro te schenken, was een doorslaand succes. De telefoons van onze Adviesservice begonnen al vaker te rinkelen nog vóór de regeling goed en wel was ingevoerd. En het gerinkel zwelde nog verder aan in december, de laatste maand waarin deze bijzondere schenkingsvrijstelling kon worden benut.
De overweldigende belangstelling heeft iedereen verrast. De overheid had gerekend op 20.000 schenkingen, maar begin september 2014 stond bij de Belastingdienst de teller al op 50.000. Omdat de aangiften schenkbelasting over 2014 uiterlijk in februari 2015 moesten worden gedaan, waren de laatste cijfers bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Maar één ding is zeker, de spreekwoordelijke Nederlandse spaarzin heeft zich van meerdere kanten laten zien. We hebben in elk geval met zijn allen honderden miljoenen aan schenkbelasting bespaard!

52.752 euro
Maar deze bijzonder gunstige schenkingsregeling van 100.000 euro is nu ten grave gedragen. Is het nu afgelopen met het belastingvrij schenken van grote sommen gelds? Niet helemaal. Weliswaar is het niet meer mogelijk om grotere bedragen belastingvrij te schenken aan om het even wie, maar zolang uw kinderen nog geen 40 zijn, kunt u hen nog steeds blij maken met een mooi bedrag.


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in