12 april 2016

Een ton belastingvrij, het kan weer!

FiscAlert april 2016 | jrg 22 nr 4 | p.16-18

schenken & erven

Een ton belastingvrij, het kan weer!

Ze was even van het toneel verdwenen, de extra hoge vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. In 2017 gaan de bedragen voor belastingvrij schenken weer omhoog en dat biedt — nu al — nieuwe kansen.

Eind 2013 werd het tijdelijk mogelijk om tot een ton te schenken aan wie dan ook, éénmalig. De enige voorwaarde: het geld moest verplicht worden gebruikt voor aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning, of aflossing van de eigenwoninglening. De tijdelijke maatregel, die tot 1 januari 2015 liep — en die onder meer was bedoeld om het herstel van de woningmarkt te bevorderen — werd een groot succes. Hij kostte de schatkist weliswaar een paar centen aan misgelopen schenkbelasting, maar verstevigde ook de bodem onder de woningmarkt.
Per 2017 komt de regeling terug, in iets aangepast vorm. Dit keer is het vooral de bedoeling om het probleem van de onder water staande hypotheken terug te dringen. De verhoging is structureel, al wordt in 2020 nog wel bekeken of de maatregel het gewenste effect heeft gehad.

Doelgroep


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in